SoftCOM
 
Trwa komunikacja

Wybór wydarzenia

  • Film 'Szczecińska Willa Lentza...'

    Reportaż "Szczecińska Willa Lentza – powrót do świetności" (reżyseria - Małgorzata Frymus, zdjęcia - Łukasz Nyks), dokumentujący przebieg renowacji i restauracji Willi Lentza.

    Bilet normalny - 15 zł

    Bilet ulgowy - 10 zł
    Do zakupu biletów ulgowych uprawnione są niżej wymienione osoby za okazaniem stosownych dokumentów: Dzieci i młodzież do 18 roku życia; Studenci, Emeryci i renciści, Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i ich przewodnicy, Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, na podstawie dokumentu wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Członkowie związków i stowarzyszeń artystycznych: SARP, STGU, ZAR, ZPAF, ZPAP, Posiadacze kart ISIC i EURO26, Pracownicy galerii sztuki i muzeów.