SoftCOM
 

Wybór biletów

Wydarzenie: Szczecińskie Klimaty

Data i godzina: 2022-06-03 20:00

Lokalizacja: Willa Lentza

Rodzaj biletu Cena Liczba Wartość
50.00 zł
0.00 zł

Do zakupu biletów ulgowych uprawnione są niżej wymienione osoby za okazaniem stosownych dokumentów:
Dzieci i młodzież do 18 roku życia; Studenci, Emeryci i renciści, Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i ich przewodnicy, Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, na podstawie dokumentu wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Członkowie związków i stowarzyszeń artystycznych: SARP, STGU, ZAR, ZPAF, ZPAP, Posiadacze kart ISIC i EURO26.

40.00 zł
0.00 zł
,
Suma:  zł
Wstecz